Equip docent

TUTORIES, ESPECIALITATS I COORDINACIONS CURS 2016-17
EQUIP DIRECTIU
Directora Gemma Martí Alcaide
Cap d'estudis Elies Martí Coderch
Secretària Núria Portella Serra

 

EQUIP DOCENT
TUTORIES EDUCACIÓ INFANTIL
P3 Elena Margarit Juscafresa
P4 Núria Portella Serra
P5 Elena Cairó Capdevila
TUTORIES DE CICLE INICIAL
1r Montse Bello Muntada
2n Núria Bosch Ramírez
TUTORIES DE CICLE MITJÀ
3r Sílvia Noell Serra
4t Anna Brugué Jordà
TUTORIES DE CICLE SUPERIOR
5èA Núria Babot Casacuberta
5èB Albert Bataller Ferrer
Anna Rodeja Casanova
ESPECIALITATS I SUPORTS
Educació Física Jordi Ventura Soler
Educació Especial M.Rosa Pérez Ferrer
Música Sílvia Noell Serra
Religió Lídia Planas Prada
Llengua anglesa educació infantil Anna Roura Navalón
Llengua anglesa cicle inicial Núria Bosch Ramírez/Montse Bello Muntada
Llengua anglesa cicle mitjà Lluís Recasens Artigues
Llengua anglesa cicle superior Núria Babot Casacuberta / Gemma Martí Alcaide
Suport educació Infantil Anna Roura Navalón
Auxiliar d'Educació Especial Laura Vacas Benedicto
Vetlladora Dàlia Barceló Tost
COORDINACIONS
Educació Infantil Elena Margarit Juscafresa
Educació Primària Albert Bataller Ferrer
TIC Jordi Ventura Soler
LIC Núria Bosch Ramírez
Riscos Laborals Anna Roura Navalón
 
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
 
Administrativa Francesca Güibas Ramada
Conserge Jordi Navarro Morera