ArtExpress

Objectius

  • Incrementar el temps setmanal dedicat a l’àrea d’educació artística i reduir les ràtios en aquesta àrea.
  • Proporcionar un major ventall de tècniques artístiques i de metodologies.
  • Integrar l’ús de les TAC en alguns tallers del projecte ArtExpress.
  • Integrar l’ús de les tres llengües, català, castellà i anglès en la realització dels tallers.
  • Fomentar el treball amb grups cooperatius i internivells.

 

El Projecte ArtExpress consisteix en el desenvolupament de diferents minitallers de música i audiovisuals i plàstica en petits grups internivells per on passen tots els alumnes de Primària.

Els grups d’alumnes estan formats, per una banda, per alumnes de 1r, 2n i 3r de primària i, per l’altra, d’alumnes de 4t, 5è i 6è.

Els tallers es duen a terme en dues sessions setmanals (2,5h).

Els tallers s’estructuren en diferents blocs al llarg de cada trimestre relacionats amb l’àrea d’educació artística: pintura, modelatge, tècniques plàstiques, dibuix, audiovisuals/TIC, Danses, Llenguatge Musical, audició i ritme...

Es realitzen tallers en català, en anglès i enguany en castellà.

Aquests tallers els duen a terme els mestres tutors i els especialistes.

Al final de cada curs, es du a terme una mostra dels treballs realitzats pels alumnes, oberta a tota la comunitat educativa.