MediTac

Objectius

  • Integrar el coneixement i l’aplicació de les noves tecnologies en l’àrea de Medi.
  • Desenvolupar el curriculum TAC a través d’una de les sessions de Medi.
  • Aprofitar els tallers MediTac per reduir les ràtios en aquesta àrea.
  • Fomentar el treball amb grups cooperatius i internivells.

 

Els tallers MediTAC consisteixen en el desenvolupament, en petits grups internivells, d’una sessió setmanal de l’àrea de Medi a través de les TAC.

Cada mestre tutor/especialista desenvolupa una unitat didàctica de medi al llarg del curs per on aniran passant els diferents grups del cicle. Els grups internivells es fan amb alumnes del mateix cicle barrejats.

En cada unitat didàctica els alumnes treballen els continguts de la unitat de medi a través de les noves tecnologies. Aprofitem en aquests tallers per treballar el curriculum TAC de cada cicle.