REBUTGEM LA VIOLÈNCIA!

Publicat el Dilluns, 02 Octubre 2017

 

El claustre de mestres, l'Ampa, els alumnes i el personal no docent de l'escola Joan

Bruguera condemnem fermament tota forma de violència i defensem la pau, el diàleg

i la democràcia en la resolució dels conflictes, és per això que rebutgem els fets

ocorreguts ahir diumenge 1 d'octubre.

Aprofitem per donar el nostre suport a totes aquelles persones de la comunitat

educativa i del barri que van ser víctimes de la violència ahir diumenge a la nostra

escola, així com en la resta de centres educatius.