Documents de centre

PLA D'ACTUACIÓ CENTRE CURS 21-22 (versió definitiva)

Ja podeu consultar el Pla d'Actuació per al curs 21-22 en el marc de la pandèmia per Covid, amb les modificacions aprovades en el Consell Escolar del 6 d'octubre del 2021.

Documents adjunts
Descarregar aquest arxiu (Pla d'Actuació curs 21-22.pdf)Pla d'Actuació curs 21-22.pdf

Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)

Documents adjunts
Descarregar aquest arxiu (NOFC ESCOLA JOAN BRUGUERA.pdf)NOFC ESCOLA JOAN BRUGUERA.pdf

Projecte educatiu del centre

Documents adjunts
Descarregar aquest arxiu (PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE1819.pdf)Projecte educatiu del centre

Carta de compromís educatiu

Documents adjunts
Descarregar aquest arxiu (Carta de compromís educatiu.pdf)Carta de compromís educatiu

Projecte lingüístic de centre