PLA D'ACTUACIÓ DEL CURS 20-21 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID-19

Ja podeu consultar la Versió 2.0 del Pla d'Actuació del Curs 20-21 en el marc de la pandèmia per  COVID19 aprovat

per Consell escolar el 7 de setembre del 2020. Aquest document pot estar subjecte a modificacions durant el curs,

depenent de les Instruccions del Departament d'Educació que anem rebent i les condicions epidemiològiques del moment.