ArtExpress

Objectius

  • Incrementar el temps setmanal dedicat a l’àrea d’educació artística i reduir les ràtios en aquesta àrea.
  • Proporcionar un major ventall de tècniques artístiques i de metodologies.
  • Integrar l’ús de les TAC en alguns tallers del projecte ArtExpress.
  • Integrar l’ús de la llengua anglesa en una àrea no lingüística.
  • Fomentar el treball amb grups cooperatius i internivells.

 

El Projecte ArtExpress consisteix en el desenvolupament de diferents minitallers de música i audiovisuals i plàstica en petits grups internivells per on passen tots els alumnes de Primària.

Els grups estan formats, per una banda, per alumnes de 1r, 2n i 3r de primària i, per l’altra, d’alumnes de 4t, 5è i 6è. 

Els tallers s’estructuren en diferents blocs de l’àrea d’educació artística: pintura i dibuix, tècniques plàstiques, audiovisuals i TIC, danses, llenguatge musical i audició i ritme.

Hi ha 6 tallers per a cada grup d'alumnes i per trimestre. Cada taller s'estructura en 4 sessions i dura un total de 5 hores. Els nens i nenes a final de curs passen per un total de 18 tallers.

Es realitzen tallers en català, en anglès i en castellà.

Al final de cada curs, es du a terme una mostra dels treballs realitzats pels alumnes, oberta a tota la comunitat educativa.