El Projecte de Tots

 

El Projecte de Tots es basa en la metodologia del treball per projectes. És un projecte que realitzem tots els cursos de l’escola i que cada any es centra en una temàtica o interès concret.

La tria del projecte de cada any pot venir a través d’una proposta feta per part d’un mestre o grup de mestres, dels infants, d’un tema d’interès per a la vida de l’escola...

El treball per projectes busca una educació interdisciplinària que tingui un significat real i proper per als nens i nenes, és per això, que seran els mateixos infants els qui triaran què volen investigar i què volen saber.

La metodologia del treball per projectes fomenta l’autonomia dels infants, els fa actius en el seu aprenentatge i sobretot fa que aquest aprenentatge estigui ple de significat i connectat amb la realitat. Per altra banda, el treball per projectes posa molt èmfasi en el treball en equip, potencia les noves tecnologies en la recerca d’informació, afavoreix la planificació i organització de les tasques a fer i propicia el mètode científic a partir de generar hipòtesis, contrastar-les i treure’n conclusions.

En definitiva, a través del treball per projectes es busca que els nens i nenes investiguin, descobreixin i s’enriqueixin amb els aprenentatges i que de manera autònoma, amb el mestre com a guia, construeixin el seu propi coneixement de manera motivadora i connectada amb les seves experiències i la realitat.

 

  


  


  

Projectes interdisciplinars

Publicat el Dimarts, 26 Juny 2018

 

P3

 

P4

 

P5

 

1R

 

3R

 

 

6È A

 

Les malalties alimentàries

 

6È B