Programació

PER QUÈ LA PROGRAMACIÓ AMB ROBOTS A L'ESCOLA?

Perquè ens permet accedir a continguts curriculars d’una manera diferent.

Perquè potencia un model educatiu més interdisciplinari, actiu i dinàmic.

Perquè ens ajuda a superar reptes posant en pràctica conceptes i habilitats cognitives relacionades amb diferents àrees utilitzant els passos del pensament computacional.

Perquè fomenta el treball en grup, l'organitzar-se i l'arribar a acords.

Perquè inicia el nen en els llenguatges de programació de forma natural i lúdica.

Perquè desenvolupa l’aprenentatge per indagació i l'aprenentatge per assaig i error.

 

A la nostra escola desenvolupem la Programació amb robots de P3 fins a 2n i la Programació amb el Code hour (iniciació a l'Scratch) de 1r fins a 6è.