Tallers ATI

Objectius

  • Fomentar el treball internivells en els diferents cursos d’educació infantil.
  • Reduir les ràtios dels grups a partir del treball en tallers amb grups reduïts.
  • Estructuració dels tallers en funció dels blocs de continguts propis d’Educació Infantil i de manera interdisciplinar.
  • Potenciar l’ús de les noves tecnologies a partir dels tallers.
  • Potenciar la socialització de l’infant a través del treball en grup.

 

Les aules temàtiques internivells o tallers ATI es desenvolupen en els cursos de P3, P4 i P5. Són uns tallers on es treballen diferents continguts del curriculum d'educació infantil a través d'un centre d'interès que canvia cada trimestre.

Es realitzen tallers d'expressió corporal, música, llenguatge oral, joc simbòlic, noves tecnologies, arts visuals i plàstiques, matemàtiques...

Aquests tallers es desenvolupen en petits grups amb alumnes barrejats dels tres cursos.