Comissions

 

Per tal de buscar un lideratge compartit amb tota la comunitat educativa, distribuïm les tasques i busquem la implicació de tot el professorat, alumnes i famílies a través de les següents comissions de treball:

 

COMISSIÓ FUNCIÓ RESPONSABLES

Biblioteca

Desenvolupar el Projecte de La Bruguiteca, aportant idees i organitzant activitats relacionades amb la biblioteca, així com aspectes del funcionament de la mateixa. Comissió mixta: mestres-pares-alumnes de CS

Audiovisuals i TIC

Vetllar pel bon funcionament de les Noves Tecnologies al centre tant a nivell de resolució d’incidències, com de difusió de la informació així com del desplegament del Pla TAC. Coordinador TIC i mestres

Reutilització de llibres

Gestionar el Programa de reutilització de llibres

Comissió mixta: mestres-pares

Escola participativa

Fomentar la participació de l’alumnat a través de mecanismes com les tutories, les assemblees d’aula, les meses de l’assemblea i les assemblees generals. També s’encarrega d'organitzar totes aquelles activitats proposades pels alumnes cada curs escolar. Mestres, delegats d’alumnes i delegats de pares i mares

Festes i decoració de l'escola

Generar propostes pel que fa a la decoració i a les celebracions que es realitzin a l’escola. Organitzar i dinamitzar la celebració dels actes festius.

Comissió mixta: mestres-alumnes de CS

Revista

Proposar els continguts de la revista, corregir-ne els articles i maquetar-la. Fer difusió del concurs de portades i contraportades i establir-ne les bases. Comissió mixta: mestres-alumnes de CS