L'assemblea

Objectius

  • Fomentar i garantir la participació activa i responsable dels alumnes en el funcionament de l’escola.
  • Aconseguir una major representativitat i participació del col·lectiu de pares i mares de l’escola.

 

Dins de l’Escola participativa, democràtica i activa, els nens i nenes participen de la vida escolar a través de les assemblees d'aula i les assemblees generals. És en aquests òrgans on els nens i nenes aprenen a fer propostes, intercanviar opinions, prendre decisions i arribar a acords.

 

1-Assemblea de classe

Funcions: Resolució de conflictes interns d’aula i propostes d’activitats i de qüestions relacionades amb l’organització i funcionament tant de l’aula com de l’escola. Les propostes es portaran i debatran a les assemblees generals.

Components: 2 Delegats/da (un pren l’acta i l’altre modera)/, el tutor/a i els alumnes. Asseguts en cadires en rotllana. Fent ordre del dia i deixant per escrit els acords presos.

Lloc i periodització: setmanalment a l’espai de tutoria, a les aules.

 

2 -Assemblea general

Funcions: Garantir la participació de tot l’alumnat, posant en comú i discutint les aportacions de les assemblees d’aula i votant si s’escau per prendre decisions comunes. Tothom hi pot dir la seva en els torns oberts de paraula.

Components: Tots els alumnes i mestres de l’escola al gimnàs en rotllana si és possible.

Lloc i periodització: tres durant el curs, una per trimestre.

*Els alumnes d’infantil no assistiran a l’assemblea general però faran una assemblea general d’etapa i els delegats/des de P5 recolliran les propostes i les portaran a l’assemblea general.

 

3 -Mesa de l’assemblea

Funcions: Comunicar als pares i mares delegats els acords presos a l’assemblea general i recollir les seves propostes.

Components: Alumnes delegats de cada classe de P5 a 6è, pares i mares delegats/des de tots els nivells, membres de l’ED i mestra de la comissió d’escola participativa.

Lloc i periodització: tres durant el curs, una per trimestre a la biblioteca.