Socialització de llibres

Objectius 

  • Pedagògics: desenvolupar en l’alumnat valors com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i responsabilitat davant dels materials comuns.
  • Socials i econòmics: assolir un estalvi en les despeses de les famílies.
  • Sostenibles: contribuir en la difusió de la cultura del reciclatge.

 

La reutilització de llibres està establerta com a línia d’escola i se n’ha universalitzat la seva participació en tots els alumnes de l’escola.
Tota la comunitat educativa, mestres, alumnes i famílies participen del programa.
Les famílies en participen conscienciant els seus fills de la importància de tenir cura dels llibres, responsabilitzant-se de retornar-los en acabar el curs sense anotacions ni danys.
Els mestres tenen el compromís de fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat, el qual no es pot malmetre ni escriure-hi.
La comissió pares-mestres ha de vetllar per la continuïtat i millora del projecte, de la seva correcta difusió, de la compra dels materials i de l’elaboració de pressupostos i comptabilitat.

Els pares dels alumnes que faran tercer són els responsables d’ajudar a preparar els lots de llibres pel curs següent juntament amb els membres de la comissió i l’Equip directiu.

Condicions per participar en el programa

  • Signar un document de participació i compromís en el projecte i de la normativa que se’n deriva.
  • Pagar una quota anual que s’establirà en funció de les despeses, les subvencions rebudes i el romanent.
  • Reintegrar el valor del llibre en cas de que es perdi o es malmeti.
  • Els llibres seran propietat de l’escola i es deixaran en préstec als alumnes durant el curs escolar.
  • La quota de participació, caldrà pagar-la durant el mes de juny, abans d’acabar el curs, a través de compte bancari o bé a la secretaria de l’escola.
  • Els llibres i quaderns estaran a l’aula el mes de setembre.