Les 3 escoles del Bruguera

L'ESCOLA EXPERIMENTAL, INNOVADORA I CREATIVA

 

L’escola experimental, innovadora i creativa està formada per projectes i activitats encaminats a fomentar els aprenentatges basats en l’experimentació, la creativitat i la recerca que fan que l’infant construeixi els seus aprenentatges de manera vivencial.

Vivim en un món divers quant a maneres d'aprendre, és per això que apostem per la diversitat quant a materials i recursos i no centrem els aprenentatges i la metodologia en un únic model o tendència educativa.

Treballem les matemàtiques amb materials manipulatius i en contextos significatius, així com racons de matemàtiques a tots els cursos d’infantil i primària. Els racons de llengua també es realitzen amb material manipulatiu divers.

Treballem amb la metodologia del treball per projectes, a l’àrea de medi natural i social, en el Projecte de Tots (projecte interdisciplinari de tota l’escola) i també en la realització de El meu projecte (projecte personal i individual de cada alumne). És en el treball per projectes on fomentem l'aprenentatge del treball en equip.

  

Llegiu-ne més

 

L'ESCOLA PARTICIPATIVA, DEMOCRÀTICA I HUMANÍSTICA

 

L’escola participativa, democràtica i humanística neix de la convicció de que per aconseguir un clima de convivència positiu i democràtic a l'escola, cal la participació de tots els membres de la comunitat educativa. El treball transversal de bons hàbits, d’educació en valors i de gestió de conflictes ens ajuda a fomentar actituds respectuoses que contribueixen a millorar la convivència a l’escola.

La participació i la presa de decisions dels infants en la vida de l’escola té lloc a través del procés assembleari que es desenvolupa en les assemblees d’aula i en les assemblees generals. Potenciem també la participació de l’alumnat en les comissions de treball mixtes entre alumnes i mestres i la figura dels delegats/des d’aula.

Donem especial importància al treball dels valors cívics i socials, els quals permetran als infants en un futur ser membres actius de la societat on viuen. És per això, que posem la mirada en la democràcia i la solidaritat a través de pràctiques i accions que ajudin els infants a créixer com a ciutadans crítics, responsables, solidaris i respectuosos. En aquest sentit participem i col·laborem en activitats i campanyes de sensibilització organitzades per les entitats de l’entorn i de la ciutat.

  

Llegiu-ne més

 

L'ESCOLA LECTORA I PLURILINGÜE

 

L’escola lectora i plurilingüe perquè tenim molt clar que el fet de presentar un bon domini de la llengua és essencial per a tots els àmbits de la vida. Saber llegir ens ajuda a interpretar i conèixer el món i a combatre la ignorància. Ens ajuda a ser crítics i ens ajuda a relacionar-nos.

La lectura ens ajuda a perfeccionar el llenguatge, beneficia el rendiment escolar, augmenta la capacitat de memòria i de concentració i afavoreix l’aprenentatge de l’escriptura.

Però això no és tot, llegir ens ensenya a estructurar el pensament i a elaborar un discurs coherent. Ens ajuda a argumentar les nostres idees i ampliar els nostres horitzons contemplant altres perspectives en la comprensió del món i de la vida.

A més, augmenta el bagatge cultural ja que proporciona molta informació i coneixements, desperta la curiositat i desenvolupa la imaginació i la creativitat.

 

Llegiu-ne més