Les 3 escoles del Bruguera

L'ESCOLA EXPERIMENTAL, INNOVADORA I CREATIVA

 

L’escola experimental, innovadora i creativa està formada per tot de projectes i activitats encaminats a fer que l'infant construeixi els seus aprenentatges de manera vivencial, essent-ne el principal protagonista, perquè aquests prenguin sentit i s'interioritzin de manera significativa en la vida de l'infant. Quan parlem d'una educació innovadora ens referim a una educació adaptada als temps que estem vivint.

Actualment, l'accés a la informació, està a l'abast de tothom; per tant la nostra feina és dotar els infants d'eines per saber trobar la informació i destriar-la, i així, aprendre a gestionar el coneixement d'una manera crítica i conscient. Pensem que la filosofia de l'aprenentatge entre iguals, així com entre infants de diferents edats, el fet de poder-se acompanyar els uns als altres, és prou vàlida com per poder-la extrapolar a molts moments de la vida de l'escola. Pensem que saber treballar en equip serà la base per aconseguir moltes de les feines que encara no s'han inventat. Vivim en un món divers quant a maneres d'aprendre, és per això, que apostem per la diversitat quant a materials i recursos i no centrem els aprenentatges en un únic model o tendència educativa.

  

Llegiu-ne més

 

L'ESCOLA PARTICIPATIVA, DEMOCRÀTICA I HUMANÍSTICA

 

L’escola participativa, democràtica i humanística neix de la convicció de que per aconseguir un clima de convivència positiu i democràtic a l'escola, cal la participació de tots els membres de la comunitat educativa. La implicació del conjunt de la comunitat en els projectes d'escola, permet que tothom aporti eines de millora i, per tant, es duen a terme dinàmiques de coresponsabilitat entre tots els seus membres per tal d'obtenir els avantatges d'un treball conjunt. A l'escola, els infants estan aprenent no només uns continguts acadèmics propis d'una educació formal, sinó també una educació basada en el desenvolupament dels valors cívics i socials que els ajudaran a ser partícips i membres actius de la societat on viuen.

La participació i la presa de decisions dels nens i nenes pel que fa a qüestions relacionades amb el funcionament de l'escola i els projectes que s'hi realitzen, tenen lloc a través de les assemblees d'aula, les meses de l'assemblea i les assemblees generals. En la línia de buscar un lideratge compartit amb tota la comunitat educativa, potenciem la participació dels alumnes de l'escola en algunes de les Comissions mixtes, com la de revista, biblioteca i festes. Els alumnes de cicle superior participen també en el Consell dels infants de la ciutat, que és l'òrgan de participació dels alumnes en qüestions que afecten a la ciutat de Girona.

  

Llegiu-ne més

 

L'ESCOLA LECTORA I PLURILINGÜE

 

L’escola lectora i plurilingüe perquè tenim molt clar que el fet de presentar un bon domini de la llengua és essencial per a tots els àmbits de la vida. Saber llegir ens ajuda a interpretar i conèixer el món i a combatre la ignorància, ens ajuda a ser crítics i ens ajuda a relacionar-nos. La lectura ens ajuda al desenvolupament i perfeccionament del llenguatge, augmentant el vocabulari i millorant l'expressió; beneficia el rendiment escolar; augmenta la capacitat de memòria i de concentració i afavoreix l'aprenentatge de l'escriptura. Però això no és tot, ens ajuda a estructurar el pensament i a elaborar un discurs coherent; ens ajuda a argumentar les nostres idees i ampliar els nostres horitzons, contrastant idees i contemplant altres perspectives en la comprensió del món i de la vida; augmenta el bagatge cultural ja que proporciona molta informació i coneixements; enriqueix el contacte amb les persones i desenvolupa la imaginació i la creativitat i augmenta la curiositat. És per tots aquests motius, que des l’Escola lectora i plurilingüe pensem que és essencial desenvolupar tot d'actuacions encaminades a que els nens i nenes adquireixin una bona competència lectora, estimulant-los el plaer per llegir i de retruc el gust per conèixer i saber.

 

Llegiu-ne més