L'escola experimental, innovadora i creativa

L’escola experimental, innovadora i creativa està formada per projectes i activitats encaminats a fomentar els aprenentatges basats en l’experimentació, la creativitat i la recerca que fan que l’infant construeixi els seus aprenentatges de manera vivencial.

Vivim en un món divers quant a maneres d'aprendre, és per això que apostem per la diversitat quant a materials i recursos i no centrem els aprenentatges i la metodologia en un únic model o tendència educativa.

Treballem les matemàtiques amb materials manipulatius i en contextos significatius, així com racons de matemàtiques a tots els cursos d’infantil i primària. Els racons de llengua també es realitzen amb material manipulatiu divers.

Treballem amb la metodologia del treball per projectes, a l’àrea de medi natural i social, en el Projecte de Tots (projecte interdisciplinari de tota l’escola) i també en la realització de El meu projecte (projecte personal i individual de cada alumne). És en el treball per projectes on fomentem l'aprenentatge del treball en equip.

Estimulem la creativitat artística a través dels tallers ArtExpress a Infantil i Primària, desenvolupant tallers artístics de dansa, música, manualitats i pintura que fomenten l’aprenentatge entre alumnes de diferents edats.

Utilitzem transversalment les eines digitals a totes les àrees, tant a Infantil com a Primària. A educació primària fem un ús més intens de les eines digitals en el treball per projectes a l’àrea de medi natural i social, als tallers ArtExpress de l'àrea d'educació artística i en la programació amb robots.

Pel que fa a Infantil cal destacar l’ús de les TIC en els tallers ArtExpress, en la programació amb robots, en els Racons MatemaTICs i en els racons de llengua.

I ho fem a través d'una gran varietat de maquinari com ordinadors de taula, portàtils, tauletes, lectors de documents, PDI, robots programables, etc.