L'escola participativa, democràtica i humanística

L’escola participativa, democràtica i humanística neix de la convicció de que per aconseguir un clima de convivència positiu i democràtic a l'escola, cal la participació de tots els membres de la comunitat educativa. El treball transversal de bons hàbits, d’educació en valors i de gestió de conflictes ens ajuda a fomentar actituds respectuoses que contribueixen a millorar la convivència a l’escola.

La participació i la presa de decisions dels infants en la vida de l’escola té lloc a través del procés assembleari que es desenvolupa en les assemblees d’aula i en les assemblees generals. Potenciem també la participació de l’alumnat en les comissions de treball mixtes entre alumnes i mestres i la figura dels delegats/des d’aula.

Donem especial importància al treball dels valors cívics i socials, els quals permetran als infants en un futur ser membres actius de la societat on viuen. És per això, que posem la mirada en la democràcia i la solidaritat a través de pràctiques i accions que ajudin els infants a créixer com a ciutadans crítics, responsables, solidaris i respectuosos. En aquest sentit participem i col·laborem en activitats i campanyes de sensibilització organitzades per les entitats de l’entorn i de la ciutat.

Portem a terme pràctiques de respecte del medi ambient com la potenciació de l'ús de la carmanyola, reduint el paper, el plàstic i l’alumini; la recollida selectiva, el consum raonable i sostenible dels recursos i la neteja d’espais del nostre entorn.

Fomentem els bons hàbits alimentaris a través d’esmorzars saludables com fruita i entrepans, evitant sucres i brioixeria industrial, i la cuina ecològica, de temporada i de proximitat.

En la línia de buscar la implicació de les famílies a l’escola, creem una xarxa de participació conjunta a través de diverses activitats, projectes i col·laboracions com la figura dels pares i mares delegats/des, les comissions mixtes escola-famílies,

Obrim i apropem l'escola a les famílies, beneficiant-nos dels coneixements i experiències que els pares i mares poden aportar, amb l'activitat de Famílies a l'aula.

És fonamental per a l’escola el treball conjunt amb l’associació de pares i mares per tal de cohesionar actuacions i establir objectius comuns.