L'escola lectora i plurilingüe

L’escola lectora i plurilingüe perquè tenim molt clar que el fet de presentar un bon domini de la llengua és essencial per a tots els àmbits de la vida. Saber llegir ens ajuda a interpretar i conèixer el món i a combatre la ignorància. Ens ajuda a ser crítics i ens ajuda a relacionar-nos.

La lectura ens ajuda a perfeccionar el llenguatge, beneficia el rendiment escolar, augmenta la capacitat de memòria i de concentració i afavoreix l’aprenentatge de l’escriptura.

Però això no és tot, llegir ens ensenya a estructurar el pensament i a elaborar un discurs coherent. Ens ajuda a argumentar les nostres idees i ampliar els nostres horitzons contemplant altres perspectives en la comprensió del món i de la vida.

A més, augmenta el bagatge cultural ja que proporciona molta informació i coneixements, desperta la curiositat i desenvolupa la imaginació i la creativitat.

És per tots aquests motius, que pensem que és essencial desenvolupar de manera motivadora tot d'actuacions encaminades a que els nens i nenes adquireixin una bona competència lectora, estimulant-los el plaer per llegir i de retruc el gust per conèixer i saber.

Fomentem el gust per la lectura des de la nostra biblioteca escolar, La Bruguiteca, i des de les biblioteques d’aula, a través de diverses pràctiques com la lectura al matí, els apadrinaments lectors, les tertúlies literàries, recomanacions de llibres, les maletes viatgeres, la revista Borrissol, la setmana literària, els bibliopatis, etc.

Treballem les llengües de manera transversal a totes les àrees, a partir d’exposicions orals dels alumnes, treball per projectes, tallers d’escriptura i racons de llengua.

Per altra banda, entenem que vivim en un món cada vegada més global, en el qual, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és gairebé imprescindible per tal d’interactuar amb èxit en diferents contextos lingüístics i culturals. És per això, que donem també especial importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa de manera motivadora i en àrees no lingüístiques.